Onze visie

Open Tervuren – Boordevol voorstellen !

Liberalen & Onafhankelijken

 

Wij kiezen voor een open samenleving en gaan moedig alle uitdagingen aan. Wij hebben een groot vertrouwen in de Tervurenaars. Tervuren is een van de mooiste gemeenten van Vlaanderen met veel aandacht voor cultuur en sport, erfgoed en  geschiedenis, omgeven door veel groen en met bijzonder veel potentieel.

Wij zijn de optimisten in de politiek en dus geloven wij in vooruitgaan, vernieuwen en verbeteren. Open Tervuren vindt dat we initiatief zoveel mogelijk ruimte en zo weinig mogelijk tegenwerking verdient. Belastingen en lasten moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Dat we in de oppositie zitten betekent niet dat we treuren en voortdurend klagen. Integendeel, ook vanuit de oppositie willen wij ons steentje bijdragen. We namen meteen een vliegende start in de gemeenteraad. We waren de initiatiefnemer om het huishoudelijk regelement opnieuw democratischer te maken. We stelden maar liefst 8 concrete maatregelen voor om de N3 veiliger te maken en we dwongen een evaluatie af van de werkzaamheden van de gemeentelijke renovatiebegeleider.

Onder het motto ‘Tervuren kan meer’ hebben we een programma opgesteld met maar liefst 50 concrete voorstellen om onze gemeente te verbeteren. Deze 50 voorstellen kaderen in een ruimere visie die we opbouwen aan de hand van onze 6 speerpunten.

 

Onze prioriteiten voor 2019-2024:

 1. Een vlotte gemeente
 2. Een veilige gemeente
 3. Een propere gemeente
 4. Een gezonde gemeente
 5. Een dynamische gemeente
 6. Een gemeente met een open mentaliteit

Binnen het kader van deze zes speerpunten doen we concrete voorstellen bijvoorbeeld;

 1. een ringweg om Moorsel te ontlasten van sluipverkeer en file,
 2. een parkeerbeleid waar lokaal kopen wordt beloond i.p.v. beboet,
 3. maatregelen tegen vandalisme en voor het versterken van de wijkwerking,
 4. streng optreden tegen sluikstorters maar we compenseren de meerkost van de duurdere huisvuilzakken via een verlaging van de opcentiemen op de personenbelasting,
 5. een lokaal gezondheidsbeleid en meer aandacht voor andersvaliden
 6. De operationele taken rond handel en ondernemen kunnen best geïntegreerd worden in een nog op te richten afzonderlijk autonoom gemeentebedrijf Handel en Ondernemen Tervuren waarmee de gemeente participeert in publiek-private samenwerkingsverbanden die onze handel- en ondernemingscapaciteit infrastructureel en organisatorisch aanzwengelen.
 7. Een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing is veel eerlijker dan slechts aan een beperkt aantal handelaars een premie te geven
 8. Een actieplan tegen leegstand waarbij we nieuwe ondernemers, student-ondernemer en starters kansen geven via pop-up concepten en fiscale maatregelen
 9. een goedkoper tariefreglement voor gebruik van materiaal en zalen van de gemeente
 10. afgebakende speelzones voor honden en hun baasjes

      ...

Je kan ons hele programma er nog eens rustig op na lezen via: https://opentervuren.be/content/lees-de-open-tervuren-folder-online

 

 

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Open Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

 • info (@) opentervuren.be