Reactie Open Tervuren op verkoop 'Den Troemel' in Vossem

Dossier Den Troemel: reactie van gemeenteraadsfractie Open Tervuren naar aanleiding van het debat op de gemeenteraad van 25 mei 2021 en de verklaringen van burgemeester Marc Charlier (N-VA) in de pers.

"Het klopt dat de samenwerkingsovereenkomst om het Masterplan Vossem (waaronder het oude gebouw van jeugdhuis Den Troemel) te realiseren werd afgesloten door GT-VLD, N-VA en CD&V in 2012. Tussen 2006 en 2012 werden er verschillende Masterplannen uitgewerkt en gerealiseerd (nieuw gemeentehuis, De Warandepoort, De Vlonder…).

Er werd ook een Masterplan voor Vossem uitgewerkt. In 2012 werd er een prijs afgesproken voor de totale realisatie van:

  1. een nieuwe gemeentezaal
  2. Jeugdhuis Den Troemel
  3. 't Wiel
  4. ontmoetingscentrum Miel Puttemans
  5. nieuw gebouw voor de kleuters van GBS Vossem

In deze totaalvisie voor de deelgemeente Vossem stond: wonen, onderwijs en cultuur centraal.

In juni 2020 haakte de initiële projectontwikkelaar af omdat er in de periode 2013-2020 een kink in de kabel kwam. Er zijn bijvoorbeeld delen van het masterplan niet meer gerealiseerd door het huidige bestuur onder leiding van N-VA. Terwijl dat niet de afspraak was. Zo werd bijvoorbeeld de realisatie van de nieuwe gemeentezaal op de lange baan geschoven. De projectontwikkelaar gaf te kennen dat hij dan zou afhaken.

Oorspronkelijk - in 2012 - was de opzet om alle projecten in een totaalpakket te steken en werden in functie van deze ‘package deal’ ook de financiële contouren besproken. In de periode 2013-2019 is er beslist om dit totaalpakket te ontmantelen en uit elkaar te trekken. Het nieuwe gemeentebestuur besliste toen om de gemeentezaal (een van de grotere projecten uit de deal) niet te realiseren zoals werd overeengekomen.

Bijgevolg gaf de oorspronkelijke projectontwikkelaar aan dat op deze manier hij niet langer geïnteresseerd was om andere deelprojecten voor zijn rekening te nemen. Er werd beslist om de samenwerking tussen de gemeente en deze projectontwikkelaar stop te zetten.

Het gemeentebestuur (N-VA, CD&V en Groen) had toen een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten. Doch, het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de voorwaarden die 10 jaar oud zijn, helemaal niet meer marktconform in 2021 en zeker niet stroken met de geest van het Masterplan Vossem blind over te dragen aan de nieuwe projectontwikkelaar.

Dit is een belangrijk geschilpunt dat had moeten worden beslecht tijdens de gesprekken met de nieuwe ontwikkelaar. Men heeft het zogenaamde deel C zijnde ’t Wiel en den Troemel uit het pakket van de totaalrealisatie gehaald. Dan kan ons inziens niet dezelfde (verouderde) voorwaarden van kracht blijven. Een recente schatting van de waarde had opnieuw moeten plaatsvinden voor de overdracht aan een andere partner in juni 2020.

De voorwaarden uit 2012 waren immers gebaseerd op een totaaldeal. Door het Masterplan te gaan ontleden kan men nog bezwaarlijk spreken van een totaalaanpak en veranderde de aard van deze deal. Finaal wordt er in hoofde van de gemeente dus gewoon een onroerend goed verkocht (aan voorwaarden die niet overeenstemmen met de geest waarin destijds de onderhandelingen werden gevoerd).

Een correcte herwaardering in 2020 diende de basis te vormen voor de onderhandelingen met de nieuwe ontwikkelaar toen de samenwerking met de eerste ontwikkelaar werd stopgezet.

De realisatie van het Masterplan voor Vossem ligt onze partij nauw aan het hart. In juni 2020 hadden wij al onze bedenkingen bij deze gang van zaken. Daarom keurden wij de overdracht aan de nieuwe projectontwikkelaar niet goed. Onze gemeenteraadsfractie handelt dus naar de geest van het Masterplan Vossem en is consequent met eerder stemgedrag in de gemeenteraad.

Het schepencollege kon ons tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2021 niet correct informeren over de draagwijdte van de beslissing. Bovendien ontbraken cruciale documenten in het dossier. Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van Den Troemel maar dat neemt niet weg dat wij wel met kennis van zaken willen kunnen beslissen. De onprofessionele aanpak van het schepencollege heeft dat verhinderd. Wij stelden ons constructief op en stelden voor dit punt 14 dagen uit te stellen. Het gemeentebestuur weigerde dit. Bij gebrek aan volledige informatie en het gebrek aan dossierkennis in hoofde van de burgemeester hebben wij ons bij de stemming onthouden."

Vragen of reacties? Mail naar info @ openTervuren.be

Snelkoppelingen

Sociale media

Blijf op de hoogte van Open Tervuren door ons te volgen op sociale media.
 

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren:

  • info (@) opentervuren.be